SVERIGE AB
Sök produkter

Produkter

Det finns en ständigt ökande efterfrågan på ännu högre kvalitet och innovation. AVK's produkter tillverkas i moderna fabriker med hög teknologi, datoriserade fleroperationsmaskiner och robotar för hög precision och enhetlighet. Många års erfarenhet och användning av modern teknik för bearbetning, ytbeläggning, montering, testning och hantering vilket resulterar högsta kvalitet och innovativa produkter som uppfyller de vanligaste nationella och internationella standarder samt nationella godkännanden.