SVERIGE AB
Gasdistribution
Sök produkter

Gasdistribution

DIN, BS produkter. Säkerhet är första prioritet i ett distributionsnät för gas. Gas måste distribueras till konsumenterna på ett säkert och effektivt sätt. Läckor kan vara dödliga.
Distributionsnätet måste leverera gas dag som natt och som sådant måste nätet vara operativt och säkert utan några avbrott.

AVK's ventiler och tillbehör till gas är noggrant testade och godkända av ledande nationella och internationella testinstitut. AVK kompromissar inte på kvalitet och erbjuder tillförlitliga produkter som fungerar felfritt även efter många års installation.