SVERIGE AB
Sök produkter

Avlopp

DIN, BS, AWWA, AS, JIS produkter. Avloppsvatten samlas normalt med hjälp av tyngdkraften från hushåll och / eller industrin där avloppsvattnet leds till pumpstationer där det pumpas in i reningsverken.

Regnvatten samlas också in i avloppet och leds direkt till pumpstationerna eller så samlas regnvattnet i lagringstankar där det i ett senare skede kommer att blandas med avloppsvattnet.

Men på många platser separeras regnvatten och avloppsvatten och leds till reningsverket genom separerade rör, eftersom mängden regnvatten är oförutsägbar.