SVERIGE AB
Sök produkter

Vattendistribution

DIN, BS, AWWA, AS, JIS produkter. När vattnet har behandlats i ett reningsverk, kommer det att pumpas till konsumenten via ett brett distributionsnät. Detta nätverk består av olika typer av rörmaterial, vanligtsvis segjärn, PVC, stål eller PE. Ett distributionsnät fungerar vanligtvis vid ett relativt lågt tryck, men vattentrycket kan variera i ett distributionssystem. Trycket behöver bara vara tillräckligt högt så att vattnet når de konsumenter som bor i den högsta nivån i förhållande till pumpstationen. I bergiga områden är fördelningen av nätet uppdelat i tryckzoner vilka är separerade med hjälp av tryckreduceringsstationer, slussventiler och backventiler. AVK erbjuder olika typer av ventiler, brandposter och tillbehör för alla typer av rörmaterial och drifttryck.