Förvänta snabba svar

Varför är detta löfte är viktigt
Ur kundens perspektiv kan våra ventiler, brandposter, rördelar och tillbehör vara vitala delar av komplexa installationer.
Därför måste våra leveranser vara punktliga, eftersom förseningar eller missförstånd kan allvarligt äventyra hela processen.

Vid AVK, förstår vi vikten av detta ömsesidiga beroende, därför är det inte bara våra varuleveranser som måste vara snabba.
Det är hela organisationens uppgift att vara mycket lyhörda åt våra kunders behov.

Hur kommer vi att jobba för kunna att leverera detta löfte
För AVK är snabb service och kundrespons en viktig aspekt. Kundfeedback samlas in och behandlas av våra lokala enheter på kontinuerlig basis. På så sätt kan våra lokala team förutse nya behov från marknaden och sträva efter att hålla snäva deadlines och svara med noggrannhet, flexibilitet och punktlighet till våra kunders.

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy