Brandskydd inomhus

Brandskydd utomhus

Gas distribution

Gasanläggning

Gasöverföring

Pumpstation Avlopp

Renat Avlopp retur

Reningsverk

Vattendistribution

Vattenverk

Vattenöverföring

Välkommen till AVK Sverige AB

AVK är en global marknadsledare inom ventiler och brandposter. AVK:s ventiler ingår i vitala infrastruktursystem inom segmenten vatten, avlopp, gas, brandskydd samt industi. Vi strävar ständigt efter att utveckla produkter som kommer att göra skillnad nu och i framtiden, till exempel produkter som hjälper till att lösa det viktiga problemet med vattenförlust och inte minst produkter som erbjuder den mest kostnadseffektiva lösningen för våra kunder på lång sikt.

AVK Sverige AB ingår i AVK Group, ett privatägt danskt företag med över 4800 anställda över hela världen. AVK Sverige AB är uppdelat i 2 divisioner. AVK för VA-installationer under mark samt INDVA för VA-installationer ovan mark.  Vi levererar inte bara produkter... Vi levererar lösningar!

Vi finns på Industrigatan 28 i Hässleholm

Vi levererar inte bara produkter... Vi levererar lösningar!

2007

AVK Sverige AB bildas i Hässleholm

18

Vi har idag totalt 18 anställda varav 14 är stationerade Hässleholm

2022

AVK Sverige flyttar till helt nya lokaler på Industrigatan 28

1200

Våra nya lokaler innefattar hela 1200 m² eget lager