INDVA - VA ovan mark

Sedan 2012 är INDVA en division inom AVK Sverige AB. INDVA tillhandahåller produkter samt kompletta lösningar för installationer ovan mark samt i brunnar inom segmentet industriell VA. AVK:s ovan mark sortiment utgör basen vilket kompletteras med noga utvalda trading produkter för att kunna skapa kompletta kundanpassade lösningar.

Ladda ner

Biogas, för en grönare framtid

Biogas är en förnybar energikälla som utvinns ur organiskt avfall.