INDVA - VA ovan mark

Sedan 2012 är INDVA en division inom AVK Sverige AB. INDVA tillhandahåller produkter samt kompletta lösningar för installationer ovan mark samt i brunnar inom segmentet industriell VA. AVK:s ovan mark sortiment utgör basen vilket kompletteras med noga utvalda trading produkter för att kunna skapa kompletta kundanpassade lösningar.

Ladda ner

INDVA Produktprogram

Utgåva 4 av vårt produktprogram för industri