LÅT OSS TA SÄKERHETEN TILL DEN HÖGSTA NIVÅN

Gas

Läckage kan vara allvarligt. Våra strikta kvalitetskontrollprocesser säkerställer tillförlitliga produkter som inte bara uppfyller, utan också överträffar, de högsta säkerhetsstandarderna. Alla AVK ventiler tillverkas i våra egna toppmoderna fabriker och noggranna tester utförs för att skydda spårbarhet, hållbarhet och driftsäkerhet av våra produkter. Vårt kvalitetssäkringssystem är certifierat enligt ISO/TS 29001, den branschspecifika standarden för olje- och gasindustrin.
Sök produkter