LÅT OSS SKAPA LÖSNINGAR SOM VARAR

Avlopp

DIN, BS, AWWA, AS, JIS produkter. Avloppsvatten samlas normalt med hjälp av tyngdkraften från hushåll och / eller industrin där avloppsvattnet leds till pumpstationer där det pumpas in i reningsverken. Regnvatten samlas också in i avloppet och leds direkt till pumpstationerna eller så samlas regnvattnet i lagringstankar där det i ett senare skede kommer att blandas med avloppsvattnet. Men på många platser separeras regnvatten och avloppsvatten och leds till reningsverket genom separerade rör, eftersom mängden regnvatten är oförutsägbar.
Sök produkter
Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy