Hållbarhet på AVK

AVK-koncernen erkänner hållbarhet som en viktig faktor. Med en tydlig policy som genomförs globalt gör vi vårt yttersta för att göra skillnad på detta område.

För AVK går hållbarhet och sund ekonomi hand i hand. Att minska vattenförlusten bidrar aktivt till att minska elförbrukningen och skyddar en av våra mest värdefulla resurser, samtidigt som det sparar pengar. Våra högkvalitativa lösningar minimerar miljöpåverkan orsakad av grävning, reparation eller utbyte. Detta säkerställer att vår verksamhet bygger på en hållbar grund som lever upp till kraven på socialt ansvar och miljömedvetenhet.

I alla delar av världen finns det ett behov av att använda de tillgängliga resurserna på det mest effektiva sättet. Rent dricksvatten fritt från skadliga bakterier samt säker och effektiv avloppsrening är några av de fördelar du kan dra nytta av när du använder AVK-produkter.

Vi bidrar aktivt till FN:s SDG

FN har antagit 17 hållbara utvecklingsmål som är utformade för att leda världen i en mer hållbar riktning. För information gällande SDG, besök den officiella SDG-webbplatsen.

Våra lösningar bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål genom att säkerställa rent vatten och sanitet, genom att minska vattenavfall, elförbrukning och koldioxidutsläpp och genom att göra avloppsvatten till prisvärd och ren energi. Vår ventilkonstruktion är inte bara optimerad för att säkerställa lång hållbarhet och 100% täthet; den erbjuder också lågt vridmoment, vilket möjliggör användning av kostnadseffektiva elektriska ställdon.

AVK har ingått partnerskap med andra ledande danska företag som också vill dela kunskap inom vattenteknik och erbjuda gemensamma lösningar för en mer hållbar värld. För att hjälpa till med att implementera den redan kända och väl beprövade teknologin har vi grundat och varit värd för en sommarskola som går under namnet “Advanced Water Cycle Management Course”. Med den senaste kunskapen till hands och en helhetssyn på vattenresan genom samhället fokuserar vi på att få de mest effektiva leverans- och behandlingsprocesserna.

FN:s 10 “Global Compact” principer

Vi inser att en global närvaro kräver höga etiska standarder. I hela vår organisation erkänner vi därför FN:s 10 Global Compact principer.

Mänskliga rättigheter

Princip 1:             Företag bör stödja och respektera de mänskliga rättigheterna; och

Princip 2:             se till att de inte är delaktiga i kränkningar mot de mänskliga rättigheterna.

Arbetsnormer

Princip 3:             Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar;

Princip 4:             eliminering av alla former av tvångsarbete;

Princip 5:             effektivt avskaffande av barnarbete; och

Princip 6:             eliminering av diskriminering av rekrytering och arbetsuppgifter.

Miljö

Princip 7:             Företag bör stödja försiktighetsprincipen när det gäller miljörisker;

Princip 8:             ta initiativ för att främja ett större miljöansvar: och

Princip 9:             uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.

Anti-korruption

Princip 10:           Företag bör arbeta mot alla former av korruption, inklusive utpressning och mutor.

Höga etiska standarder och erkännande av ovan nämnda principer tillsammans med en utvecklande uppsättning policys utgör en integrerad del av den dagliga driften av vår verksamhet.

Ladda ner

Vatten i världen – lokala och globala utmaningar

Vi behöver hjälpa till att sprida kunskap om hur kritiskt den globala vattensituationen är, och kräva åtgärder.

Ladda ner

AVK Miljö & Hållbarhetsrapport 22/23

Hur vi som företag bidrar till en ansvarsfull och hållbar utveckling.
Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy