Våra bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling

AVK Groups syfte är att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter av hög kvalitet samt lång livslängd. Våra produkter är delar i vital infrastruktur som inkluderar vattenförsörjning, avloppsrening samt energiförsörjning och en rad industriella applikationer som tillsammans bidrar till en hållbar utveckling, människors hälsa och en bättre miljö.

För AVK går hållbarhet och en sund ekonomi hand i hand. Genom att minska vattenförlust minskar man elförbrukning och värnar om vår mest värdefulla resurs samtidigt som det sparar pengar. Våra högkvalitativa lösningar minimerar miljöpåverkan orsakad av schaktning, reparationer och utbyte av komponenter. Därmed uppfyller vår verksamhet kraven på socialt ansvar och miljömedvetande.

FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG, Sustainable development goals) är ramverket för det globala arbetet inom hållbar utveckling. Målen erkänner att social, ekonomisk och miljömässig utveckling hänger samman och att det kräver en gemensam global ansträngning för att uppnå bestående resultat.

FN:s SDG 6

Vårt produktsortiment inom AVK Water är en direkt förlängning av FN:s SDG 6 som syftar till att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet samt en hållbar hantering av detta. Våra ventillösningar bidrar till pålitlig, hållbar och stabil hantering av vatten vilket hjälper till att reducera vattenförlust samt energiförbrukning. AVK-produkter används även för att säkra en ansvarsfull hantering av avloppsvatten. Dom bidrar till att minska miljö- och hälsoriskerna samt möjligheten att utnyttja energin som finns i avloppsvattnet. 

FN:s SDG 9

FN:s SDG 9 handlar om att utveckla en pålitlig infrastruktur, främja hållbara industrier och investera i vetenskapliga innovationer samt forskning. Alla AVK:s tre affärsenheter bidrar till detta mål då vi utvecklar och producerar innovativa produkter för användning i återvinningsprocesser eller inom områdena vatten, energi samt infrastruktur.

FN:s SDG 17

Den hållbara omställningsprocessen är en av de största utmaningar som företag och verksamheter idag står inför. Därför är SDG 17 gällande partnerskap avgörande om vi ska lyckas med de andra av FN:s mål. Vi samarbetar med partners inom industri, regeringar och myndigheter likväl den akademiska världen. På senare år har fokuserat extra mycket på partnerskap inom vattenindustrin och inom området för SDG 6. 

Läs mer i vår Miljö och Hållbarhetsrapport

Ladda ner

Vatten i världen – lokala och globala utmaningar

Vi behöver hjälpa till att sprida kunskap om hur kritiskt den globala vattensituationen är, och kräva åtgärder.

Ladda ner

AVK Miljö & Hållbarhetsrapport 22/23

Hur vi som företag bidrar till en ansvarsfull och hållbar utveckling.