AVK Produktion och Arbetsmiljö

Internationell standard för miljöledning

AVK följer den internationellt accepterade standarden ISO 14001, som ger riktlinjer för miljöledning i företag. Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla lokala miljöstandarder och minimera vår miljöpåverkan, både när det gäller produktionsprocesser och material.

Vi är också stolta över att ha fått flera andra certifieringar. Det visar vår tillförlitlighet som globala ledare när det gäller att skapa hållbara lösningar över hela världen:

  • ISO 9001 - Kvalitetsledning
  • ISO / TS 29001 - Kvalitetsledning inom olje- och gasindustrin
  • ISO 14001 - Miljöhantering
  • ISO 45001 – Arbetsmiljöhantering

Miljövänlig produktion

På AVK Advanced Castings gjuteri, som förser AVK-gruppen med gjutgods för ventiler och vattenposter och andra metallgjutgods, använder vi den innovativa metoden “förlorat skum”. Denna metod möjliggör förbättrad prestanda, minskad energiförbrukning och minskad mängd partikelutsläpp till atmosfären. Till våra gjutgods använder vi återvunnet stålskrot som huvudkomponent - upp till 85-90% av den totala smältan.

Varje år baseras AVK:s produktion av främst plastpallar och plastboxar på cirka 19.000 ton återvunnen plast på våra produktionsanläggningar AVK Plast i Danmark och AVK Plastics i Nederländerna.  Det återvunna plastmaterialet som vi använder inkluderar kapsyler från plastflaskor som flisas och avfall från återvunna krockkuddar. När de säljs som nya kvalitetsprodukter ökar plastens livslängd med ca. 50 år.

AVK-koncernen har strikta krav och standarder för energi- och vattenförbrukning som produktionsföretagen måste uppfylla. Följaktligen gör alla företag stora ansträngningar för att minska konsumtionen där de kan.

En säker arbetsmiljö

AVK är ett globalt företag som verkar över hela världen och måste därför ta hänsyn till olika omständigheter och förhållanden i olika länder, och därmed också sammanhängande risker. I alla länder där AVK är närvarande är det grundläggande att agera ansvarsfullt gentemot anställda, miljö och det omgivande samhället. AVK-gruppen följer noga alla affärsenheter, och säkerställer genom regelbundna besök, att alla AVK-företag följer de definierade principerna.

Vi övervakar noggrant antalet arbetsrelaterade olyckor och arbetar proaktivt med förebyggande åtgärder. Resultatet av detta är en stadig minskning av antalet olyckor. Vi säkerställer också underhåll, inspektion och utveckling av arbetsförhållanden, utrustning och verktyg som är nödvändiga för att slutföra en viss affärsprocess.

AVK-gruppen har gått med på att följa standarder som våra leverantörer också måste följa för att bli en certifierad leverantör av koncernen. Hållbarhet är avgörande för oss i hela leveranskedjan. Därför samarbetar vi bara med partners med hög etisk standard, som är starkt engagerade i att följa internationell lagstiftning inom arbetsområdet.

Video

Återvunnen plast får nytt liv hos AVK

See hur AVK återvinner plastflakskapsyler för tillverkning av nya produkter.
Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy