Vatten i världen - lokala och globala utmaningar

Vatten är grunden för allt liv och med häftet "Water in the World" vill vi skapa medvetenhet om den enorma inverkan som vatten har på människors hälsa och livskvalitet, världens energiförbrukning och klimatpåverkan, samt hur ekonomin påverkas av vattenförlust och obehandlat avloppsvatten.

Med andra ord de stora frågorna som har lett till t.ex. FN:s hållbara utvecklingsmål 6 för att säkerställa tillgång till vatten och sanitet för alla.

Vattenförlust, vattenbrist och förorenat vatten

På många ställen i världen är vatten en knapp resurs. Trots detta når mer än en tredjedel av det producerade dricksvattnet aldrig slutanvändaren. Vattenförlust, vattenbrist och utsläpp av avloppsvatten skapar stora problem över hela världen.

"Vattenförlust är det värsta - det är slöseri med en ofta gles resurs och också av de resurser (energi, arbetskraft och avskrivning av infrastruktur) som används för att utvinna vattnet." - Bjørn Kaare Jensen, VC, Danish Water Forum, ordförande, European Water Association

Globalt kostar dålig vattenkvalitet miljontals liv. Rent dricksvatten och tillgång till sanitet är inte en självklarhet för alla. För många människor i utvecklingsländer är det bara en dröm.

Nedan följer några tankeväckande och oroande fakta om hur världen hanterar vatten och avloppsvatten:

  • År 2025 förväntas 1,8 miljarder människor drabbas av absolut vattenbrist.
  • Två miljarder människor har bara tillgång till avfallsförorenat dricksvatten.
  • På global skala är den totala vattenförlusten mellan 35% och 40%.  I Europa är den genomsnittliga vattenförlusten 26%.
  • 70% av världens vattenförbrukning används i jordbruket, vilket utvidgar livsmedelsproduktionen men en tredjedel av maten som produceras globalt kastas bort. En tredjedel av det vatten som används för livsmedelsproduktion går därför till spillo.
  • Rent vatten och bättre sanitet kan globalt hjälpa hälsosektorn att spara 10%.
  • 80% av världens avloppsvatten leds obehandlat tillbaka till naturen.

Kunskap och teknik

Globalt finns det en ökande politisk uppmärksamhet på vattenutmaningar och en ökande politisk förståelse för att åtgärder krävs. Den ökade uppmärksamheten på FN:s hållbara utvecklingsmål och på europeisk nivå det reviderade dricksvattendirektivet är ytterligare ett steg i rätt riktning.

Vi har redan kunskap, teknik och produkter som kan börja göra skillnad, minska problemen och ge många människor bättre liv.

Som leverantör till vattensektorn arbetar AVK systematiskt med att förbättra vattenförsörjningen genom att minska vattenförlusten och göra den dagliga driften och nödvändiga underhållet så kostnadseffektivt som möjligt.

Ladda Ned "Water in the world - local and global challenges".

AVK Värnar om Miljön

Vatten i Världen

Världen står inför en stor utmaning när det gäller vatten - förorenat vatten, vattenbrist och vattenförlust. Rent dricksvatten är inte en självklarhet för alla runt om i världen. Lär dig mer om vatten och hur  vi alla kan påverka och bidraga till en bättre framtid.