AVK's Historia

År 1941 etablerade Aage Valdemar Kjær AVK som var en lokal mekanisk verkstad som
utförde ett antal olika uppdrag i det lokala samhället. Senare utvecklades verksamheten med produktion av kompressorer för kyl- och kylanläggningar med kunder från hela Danmark.

Den röda tråden var kvalitet, kundrelationer och kontinuitet. Han visste att produkterna höll hög kvalitet och därför kunde han erbjuda många års produktgaranti. Detta var viktiga värden som jag tog med mig när jag tog över hans maskinfabrik 1970 och började med utveckling och tillverkning av ventiler.


Vi levererar produkter som vi kan stå för, har kvalitet, kontinuitet och nära kundrelationer måste alltid vara vägledande för vår verksamhet.
Dessa värderingar har gjort att AVK har växt från ett lokalt företag med 5 anställda till en koncern med mer än 4500 anställda som är representerade i mer än 80 länder.

Detta är emellertid inte allt. Vi vill bygga ett ännu starkare varumärke och vill vi bli det självklara valet för våra kunder. Detta är det bästa sättet för oss på AVK att säkerställa dess kontinuitet i framtiden.

Vi kommer alltid sträva att nå en högre nivå än vi har just nu.
Vi vill leverera produkter och tjänster som lever upp till våra kunders förväntningar plus lite till.

De vägledande principerna som alltid har funnits ska även i framtiden ligga till grund för vårt arbete.

Att välja AVK ska vara det rätta valet.

Niels Aage Kjær
Ägare och VD

AVK blir Internationella

Berättelsen om AVK börjar med Aage Valdemar Kjær, som öppnar en lokal verkstad, och vars initialer idag är synliga på otaliga ventiler, brandposter och tillbehör över hela världen. 1970 utvecklar hans son, Niels A. Kjær, den första slussventilen och produktionen av ventiler börjar. 

Fram till 1970-talet stiger efterfrågan snabbt och produkterna exporteras till Norge, Sverige, Finland, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Schweiz, Italien och Storbritannien. Egen gummiproduktion initieras på AVK GUMMI A/S i Danmark.

I slutet av 1990-talet har fabriker och försäljningsbolag förvärvats i Frankrike, Nederländerna och Sydafrika, och försäljningsföretag har öppnat i Hongkong, Polen och i Filippinerna. AVK exporterar nu även till Saudiarabien, Fjärran Östern, Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal, Ungern, Kanada, Sydafrika, Latinamerika, Australien, de baltiska staterna, Israel, Grekland, Kroatien, Slovenien, Tjeckien, Bulgarien och Slovakien.

1941

AVK Maskinfabrik A/S grundas i Galten av Aage Valdemar Kjær.

1970-

Egen gummiproduktion initieras på AVK GUMMI A/S. En fabrik grundas i Storbritannien och försäljningsbolag i Danmark och Nederländerna.

1980-

Ventil fabrikerna grundas i Danmark, USA och Saudiarabien. En fabrik i Danmark förvärvas, nu AVK Tooling A/S, och Flonidan gas Division A/S grundas i Danmark. Säljbolag är grundade i Storbritannien och Norge.

1990-

Fabriker grundas i Polen och Australien, och företag som förvärvats i Storbritannien, Nederländerna och Frankrike. Säljbolag grundas i Belgien, Frankrike, Spanien, Sydafrika, Hongkong, Polen och Filippinerna. Licensavtal görs.

AVK blir globala

10 år in i detta årtusende, exporten omfattar nu också Ryssland, Vitryssland, Ukraina, Kambodja, Kazakstan, Kosovo, Bosnien och Hercegovina och Turkiet. Företag har förvärvats i Danmark, Sverige, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Tjeckien, Italien, Storbritannien, Brasilien och Indien, inklusive en andel i ett japanskt företag.

Under de följande åren och fram till idag har stora investeringar och förvärv i allt högre grad varit i fokus, och flera förvärv har genomförts i Tyskland, Spanien, Storbritannien, Australien, Brasilien, Sydafrika och Förenade Arabemiraten.

Ladda ner en detaljerad version av vår tidslinje

2000-

En fabrik grundas i Kina. Stora förvärv sker i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Storbritannien, Schweiz, Malaysia och Japan. Säljbolag grundas i Sverige, Tyskland, Italien, Brasilien, Kina och Indien.

2010-

Fabriker grundas i Indien, Kazakstan och Brasilien, och AVK Advanced Castings är etablerat i Kina. Stora förvärv görs i Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien, Australien, Sydafrika, Brasilien och Förenade Arabemiraten.

2022

Gruppen räknar nu mer än 4500 engagerade personer i mer än 100 företag.

>>

Fullt fokus på att utveckla ännu intelligentare, effektiva och hållbara lösningar.