Expect... AVK

Som en global ledare, är det vår skyldighet att tänja på gränserna för vad marknaden kan förvänta sig. I vår verksamhet finns fem hörnstenar som måste vara på plats för att möta kundernas förväntningar: kvalitet, innovation, pålitlighet, hållbarhet & kundservice.

Men vi vill gå längre än så. Vi ska ytterligare stärka vår konkurrenskraft genom att förutse våra kunders behov och förväntningar.

"Expect... AVK" hänvisar inte bara till vår kvalitet, pålitlighet, innovation, hållbarhet och kundservice. Det innebär att våra kunder rätteligen bör förvänta sig att vi överträffar marknadens normer och bli förstahandsvalet hos oss. "Expect... AVK" betyder att oförtröttligt arbeta för ökad kundnytta!

För att säkerställa att vi tänjer på gränserna för vad marknaden kan förvänta sig, har vi formulerat 8 löften som vi kommer att sträva efter att ge våra kunder på alla våra marknader: