AVK Avluftningsventiler för Avlopp

AVKs kombinationsavluftare är konstruerade att hantera stora luft volymer vid luftning av rörsystemet och intag av luft vid undertryck i röret, helt automatiskt. Den innovativa designen, med stor luftspalt mellan vätska och tätningssystem, sker genom att det finns en flottör och axel till tätningssystemet.

En fjäder mellan axel och flottör kompenserar för små tryckförändringar och upprätthåller luftspalten. Detta av en säker och tillförlitlig funktion, även vid användning av aggressiva vätskor och media med partiklar.

Upplösta luft- och avloppsgaser kan förekomma när vätska pumpas mellan olika platser. Tryck variationer kan också göra att luft fäller ut. När luften och gaserna fäller ut samlas luftfickor i rörledningens högsta punkter.

De kombinerade avluftningsventilerna tar hand om utluftning och intag av luft vid fyllning och tömmning av systemet.

Under drift tar avluftaren hand om luft som uppkommit i systemet och förhindrar luftfickor. Avluftsventilen förhindrar även att det blir undertryck i rörsystemet.

AVK Sverige Erbjuder Fyra Huvudtyper av Avluftare för Avlopp

 • Kombinerad avluftningsventil, stål, PN16 (701/70)
 • Kombinerad avluftningsventill, förstärkt polyamid, PN10 (701/75)
 • Stor kombinationsavluftningsventil, stål, PN16 (701/78)
 • Underjordsavluftare, avluftare av förstärkt polyamid i luftningsventil låda av polypropen, PN10 (701/79)

avk avluftningsventiler avlopp

Underjordsavluftare för enkelt underhåll

Underjordsavluftaren är en komplett brunn. Det är enkelt att komma åt allting från marknivå, även när systemet är under tryck. När avluftaren behöver underhållas sker detta genom en 90° skjutspjällsventil i botten, som manövreras med en T-nyckel. Hela avluftningsventilen kan tas upp. Det går även uppifrån att bakspola avluftaren.

Funktion av kombinationsavluftare

Automatisk avluftning under drift; När luftbubblor kommer upp i avluftaren fylls kammaren med luft. Vid mycket luft sjunker flottören och luftaren avluftar systemet. Vid tömning och fyllning sjunker flottören helt och in- och urluftning kan ske.

How does an AVK air valve for wastewater function?

 

Funktioner i AVKs Kombinationsavluftare för Avlopp

 • Stor luftspalt mellan vätska och tätningssystem garanterar tillförlitlig funktion
 • Konisk form tillåter maximal luftvolym i reducerad ventilstorlek
 • Trattformad underkropp förhindrar ansamling av avlagringar på botten
 • Låg vikt på enheten, kropp av stål eller förstärkt polyamid
 • Stora automatiska öppningar släpper ut stora volymer luft under tryck
 • Fjäder mellan övre och nedre flottör förhindrar onödig aktivering av den automatiska funktionen
 • Dränering och spolning från en extern vattenkälla är möjlig
 • Ett rör kan monteras på snabbkopplingen som sitter på ventilens ovansida

Kombinerad Avluftare for Avlopp

Kombinerad avluftare for avlopp

Animering som visar ventilens funktionalitet och fördelar som AVK's luftare har.

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy