Varför Använding av Avluftningsventiler i Vatten- och Avloppstillämpningar

Säker och effektiv drift av ett vattensystem kräver kontinuerlig borttagning av luft. Vatten innehåller cirka 2% upplöst luft eller avloppsgas vid standardförhållanden men kan innehålla ännu mer, beroende på vattentrycket och temperaturen i rörsystemet.

Alla vattenförsörjningssystem består av rör som överför vatten från dess källa till sin destination. I denna process kan fickor med luft bildas i rörledningarna. Fickor med luft och avloppsgaser är svåra att upptäcka och kommer att minska effektiviteten i rörsystemet. Luftfickorna kan också orsaka problem med tryckslag, fullständigt stopp av flöde, rörbrott, systembrus och rörkorrosion. Luft i rörledningen kan också orsaka instabil drift av ventiler, mätare och annan utrustning. För att säkerställa en säker och effektiv drift är det därför viktigt att kontinuerligt avlägsna luft och avloppsgaser från rörsystemen.

Därför kommer luft upp i rörledningar

Upplöst luft finns i alla vätskeöverföringssystem. Några anledningar kan vara:

 • Ofullständig fyllning av ledningen som lämnar luftfickor vid rörledningstoppar, finns luft kvar när ledningen fylldes.
 • Upplöst luft som frigörs från vätskan när trycket sjunker och / eller temperaturen stiger.
 • Luft sugs in i systemet genom öppningar i t.ex. fogar, sprickor och tillbehör.

Om volymen på luft- och avloppsgas når en viss storlek, vilket fram för allt inträffar vid rörledningarnas högsta punkt där luftfickor samlas naturligt, uppstår en begränsning av flödet som ger onödig förlust och riskerar att vattenflödet stoppas.

Avluftningsventilernas funktion

Avluftningsventiler är hydromekaniska anordningar som är utformade för att ta bort luft- och avloppsgaser under påfyllning, tömning och drift av rörsystem. De bidrar till ett bra flöde i rörledningarna och effektivare vattensystem.

Avluftningsventiler tar bort inre tryck som byggts upp i vattenröret med hjälp av den inre flottörmekanismen. Avluftare säkerställer också luftintag under tömning för att bibehålla ett positivt tryck. Detta är viktigt eftersom vissa rörmaterial kan kollapsa vid undertryck.

Med korrekt användning av avluftningsventiler uppnår du:

 • Minskad energiförbrukning och driftkostnader
 • Minskad tryckförlust
 • Minskade påfyllningstider av rörsystemet
 • Minskad risk för tryckslag
 • Minskad felaktigheter i flödesmätning
 • Minskad korrosion

Tre huvudtyper av avluftningsventiler

Det finns tre typer av avluftningsventiler installerade i vattensystem: automatiska avluftare, luft- och vakuumventiler och kombinerade avluftningsventiler.

Automatiska avluftare frigör kontinuerligt relativt små volymer luft från en ledning under tryck.

Luft- och vakuumventiler släpper ut stora mängder luft från ledningar utan tryck och används huvudsakligen vid fyllning av en ledning. Luft- och vakuumventiler gör det möjligt att släppa in stora volymer luft när ledningar töms och när trycket plötsligt sjunker. Luft- och vakuumventiler är också kända som kinetiska avluftare, stora öppningsavluftare, vakuumbrytare och lågtrycksavluftare.

Kombinerad avluftningsventil kombinerar funktionen hos automatiska avluftare och luft- och vakuumventiler. Den automatiska luftfrigöringsfunktionen frigör ackumulerad luft från systemet medan det är under tryck, och luft- och vakuumfunktionen släpper ut och tillåter stora volymer luft under påfyllning eller tömning av rörledningar. Kombinerad avluftare är också användbara som luftventiler med dubbla öppningar, dubbelverkande avluftare och dubbla öppningsavluftare.

 

Storlek och placering av avluftningsventiler

Avluftningsventiler är dimensionerade för en specifik installation med hänsyn till flöde, placering och avluftarens prestanda. Således är avluftningsventilens DN inte lika med rörets DN, på vilken den är installerad. Storleken och placeringen av avluftare för ett specifikt projekt definieras med hjälp av avancerade beräkningsprogram som tillhandahåller analyser som; påfyllningshastighetsanalys, tömningsanalys, rörbrott, analys av tryck och energibesparing.

Den primära funktionen hos en avluftningsventil är att frigöra oönskade luftfickor i en rörledning, men den fungerar bara effektivt när den är korrekt installerad. Korrekt placering av avluftaren kan förbättra vattenflödet avsevärt. Därför bör avluftare installeras på höjdpunkter. I allmänhet är den optimala installationen av en avluftningsventil vid rörledningens högsta punkt och ventilen måste alltid installeras vertikalt.

Innan en avluftare installeras måste platsen beaktas så att ventilen skyddas mot frysning, föroreningar och översvämningar. Avluftningsventilen ska vara lätt åtkomlig för att möjliggöra underhåll, drift och inspektion.

Rekommenderad placering av avluftningsventiler

(Källa: 3. American Water Works Association, AWWA M11 "stålrör: En guide för design och installation "; 3: e upplagan, 1989, s. 98 till 99.)

 • Höga punkter: kombinerad avluftningsventil
 • Långa horisontella ledningar: luftfrigörings- eller kombinationsventiler med intervaller på 380 meter till 760 meter
 • Lång nedåtlutning: kombinerade avluftningsventiler med intervaller på 380 meter till 760 meter
 • Långa stigningar: luft / vakuumventiler med intervaller på 380 meter till 760 meter
 • Minskning i en uppåtlutning: luft / vakuumventil
 • Ökning i en nedåtlutning: kombinerad avluftningsventil

Vid mycket långa horisontella ledningar bör luft utsläpp och kombinerade avluftnigsventiler användas växelvis längs rörledningen. Observera att kombinerade avluftningsventiler kan användas var som helst istället för automatisk avluftare eller luft- och vakuumventiler för att ge extra luftutsläppskapacitet på rörledningen.

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy