Centriska vridspjäll med lös manschett – wafer, luggade och dubbelflänsade

AVK:s sortiment av vridspjäll med lös manschett består av wafer, luggade samt dubbelflänsade varianter i DN25-1600 med ett stort urval av materialkonfigurationer för spjällskiva samt manschett. Manövrering sker genom handspak, växel, elektriskt eller pneumatiskt manöverdon.

Den utbytbara manschetten har en robust konstruktion. Den konvexa formen och den integrerade tätningsläppen kring axelgenomföringen försäkrar en tät anslutning mot axeln. Den speciella formen greppar bra på ventilhuset vilket förhindrar rörelse vid stängning/öppning. Manschetten är även en integrerad packning mot anslutande fläns vilket underlättar installation.

Funktioner/fördelar med AVK:s centriska vridspjäll med lös manschett

 • Axel i rostfritt med anti ”blow-out” design och lägesindikator
 • Fyrkantig axeltapp. Mekanism med effektiv kraftöverföring
 • Spjällskiva av syrafast rostfritt stål som standard. Polerade och bearbetade kanter samt strömlinjeformad form för optimalt flöde och minimalt slitage på manschett
 • Varianterna som säljs i Sverige har alla självsmörjande, lagrad spjällaxel med PTFE belagda stållager vilket ger låga moment och lång livslängd. .
 • Ventilhus av segjärn. Epoxymålad i 200 μm
 • Finns i dimensionerna DN25-DN1600
 • Livsmedels och dricksvattengodkänt EPDM-gummi (max 70°C) och avlopp/HVAC (max 130°C)
 • Handspak, växel, pneumatiskt eller elektriskt manöverdon

Var lämpar sig montering av vridspjäll med lös manschett?

Vridspjäll med lös manschett är ett kostnadseffektivt alternativ för installationer ovan mark där service och underhåll kan ske enkelt. Manschetten är utbytbar och möjliggör flera valmöjligheter av manschettmaterial. Även i efterhand.

Centriska vridspjäll med lös manschett kan användas i en mängd olika applikationer inom vatten, avlopp samt för industriella vattenapplikationer.

 • Vatten: vattenrening, vattendistribution, pumpinstallationer, vattenöverföring och HVAC (värme, ventilation och luftkonditionering)
 • Avlopp: luftningssystem, renat avloppsvatten, filterinstallationer, pump och membraninstallationer
 • Industriella vattenapplikationer: kylvatten och processvatten
Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy