Supa Maxi™ universella dragfasta kopplingar.

Supa Maxi™ sätter en ny standard

Supa Maxi™ omfattar ett komplett sortiment av universella och dragfasta kopplingar enligt EN 14525 för vatten-, gas- och avloppsapplikationer. Raka kopplingar och flänsadaptrar finns i DN50-600, ändhuv i DN50-400 samt reducerkopplingar och övergångskopplingar finns i DN50-300. Dessutom är slussventiler i DN80-300 för vatten- och avloppstillämpningar en del av sortimentet. Det patenterade SupaGrip™ tätningssystemet har ett flexibelt fäste, och i kombination med den unika greppdesignen ger det en överlägsen täthet och dragfasthet på alla rördimensioner och material.

Flexibelt fäste med styv metallbackup

SupaGrip™ ger fullt stöd och backup av packningen, även på den minsta rörstorleken inom toleransområdet och när den används på ovala rör. Det flexibla fästet är utformat för att dra ihop sig och följa den yttre rördiametern. Som ett resultat fungerar det som en solid backup för packningen och möjliggör full avvinkling upp till 1,5 x PN testtryck.

Vid åtdragning av bultarna rör sig segmenten och bultarna inåt, och packningen stramar runt röret och att greppsegmenten griper in i rörytan.

Dragfast på alla rörmaterial

Optimalt grepp och dragfasthet på alla rörmaterial säkras med hjälp av två olika metallgreppssegment - brons för PE- och PVC-rör och härdat rostfritt stål för gjutjärn, segjärn, stål, rostfritt stål, GRP och AC-rör. Greppsegmenten är monterade med stift på konsolsegmenten för att ge maximal hållbarhet. De högkvalitativa materialen säkerställer att tätningen inte släpper kompression över tiden och att kopplingen förblir dragfast.

Designad enligt EN 14525

Alla AVK Supa Maxi™ kopplingar är konstruerade enligt PN16-provningskrav, vilket innebär att det maximala provningstrycket är 1,5 x PN = 24 bar. Kopplingar i DN50-300 har ett EN 14525 KIWA-godkännande enligt PN16, vilket innebär att typgodkännandeprovningstrycket för DN50-300-området är 1,5 x 16 + 5 = 29 bar vid full avvinkling. För intervallet DN350-600 väntar på KIWA-godkännandet enligt EN 14525 PN10, vilket innebär att godkännandeprovningstrycket för DN350-600-området är 1,5 x 10 + 5 = 20 bar med full avböjning. Läs mer här.

Minska tiden för installation

Kopplingarna möjliggör ±4° avvinkling på varje sida (totalt 8°) vid till ett maximalt tryck av PN16. De stora insättningsdjuptoleranserna gör att röret kan kapas något vinklat. Detta ger en enkel installation utan att behöva justeras exakt. Alla kopplingar med en vikt som överstiger 10 kilo är konstruerade med ett lyftögla på hylsan som möjliggör enkel och ergonomiskt säker hantering.

Slussventilen ger extra säkerhet vid reparation av gamla rör. Med en inbyggd slussventilen är det lätt att stänga av vattnet vid ytterligare reparation eller utbyte av rörledningen i ett senare skede.

Optimerad bultkonstruktion

Bultkonstruktionen är optimerad för snabb och enkel montering. Antalet bultar hålls till ett absolut minimum, och de är alla standardbultar som möjliggör användning av standardverktyg. Bultarna och muttrarna är anti-friktionsbelagda för att förhindra att gängan skär. Bultarna dras åt från hylsans sida för att underlätta monteringen när utrymmet i diket är begränsat, och gängorna skyddas av det permanenta skyddslocket. Muttrarna är kapslade i fästet och täckta av ett skyddslock för att säkerställa att de inte faller av när bultarna lossas. Efterdragning av bultar är inte nödvändigt tack vare SupaGrip™ tätningsystem.

Permanent skyddslock

Vid hantering av skyddslockets mittdel täcks de skarpa greppsegmenten och förhindrar att smuts lägger sig inuti kopplingen. När mittstycket tas bort är kopplingen klar för montering.

Högkvalitativa material

  • Kopplingarna är konstruerade med hylsor av segjärn och fästen av gjutet stål med epoxibeläggning i enlighet med DIN 3476 del 1 och EN 14901, GSK godkänd.
  • Packningarna av EPDM-gummi är godkända av NF och DVGW för dricksvattenapplikationer och packningarna av NBR-gummi är godkända av DVGW och Gastec.
  • Bultarna och brickorna är av rostfritt stål A2 som standard och alternativt av A4. Muttrarna är av syrabeständigt rostfritt stål A4.
  • Greppsegmenten är av RG5 brons och härdat rostfritt stål, monterade med stift av polyamid.
  • De permanenta skyddslocken är av återvinningsbar PE och är svarta för vatten- och avloppstillämpningar och gula för gastillämpningar.

Animation

Supa Maxi kopplingar

Animering om applikationen, funktioner och installation av vår universella dragfasta Supa Maxi ™ Serie 63X.

Ladda ner

AVK Kopplingar och adaptrar

Se vårt sortiment kopplingar, flänsadaptrar och ändhuvar med enkel installation.