Förvänta ett långsiktigt partnerskap

Varför är detta löfte är viktigt
Våra kunders behov är fortlöpande och sträcker sig mer än en leverans i tid.

På AVK är vi dedikerade till att följa våra kunder längs hela vägen. Vissa kunder behöver utöka sina nuvarande lösningar, medan andra behöver revidera dem för att anpassa sig till sin marknad.

Hursomhelst, kan varje enskild ventil, brandpost, koppling eller tillbehör som vi levererar lösa vad som behövs för tillfället, men på vägen kommer våra kunder troligtvis ha ytterligare behov som behöver tas om hand.

På AVK vill vi bygga och investera i långsiktiga sammarbete eftersom våra kunder är mycket mer värdefulla än en enstaka affär.

Hur kommer vi att jobba för kunna att leverera detta löfte
AVK är inte bara en leverantör av ventiler, brandposter, armatur eller tillbehör. Vid AVK vill vi vara en långsiktig affärspartner med våra kunder. Vi erbjuder ett långsiktigt partnerskap med en ledare.

På varje marknad där vi verkar har vi etablerat ett lokalt företag som får information om våra kunders behov eller önskemål.
För oss ger långsiktiga partnerskap en möjlighet att utveckla och förändra våra lösningar över tid, och att förnya sig till gagn för våra kunder.

På AVK har vi möjlighet att följa ett projekts utveckling på kort, medellång och lång sikt för att hålla reda på viktig information och fördelaktiga alternativ som kan säkerställa ännu bättre lösningar.

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy