Leveranskapacitet under COVID-19-utbrottet

Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla vår verksamhet i drift, och vi förväntar oss att kontinuerligt kunna leverera till alla våra kunder 08-04-2020

Vid denna tidpunkt har verksamheten hos AVK inte direkt påverkats av COVID-19.Vi kommer att göra allt vi kan för att hålla vår verksamhet i drift, och vi förväntar oss att kontinuerligt kunna leverera till alla våra kunder.Eftersom vi tillverkar ventiler för viktig infrastruktur inom vattenförsörjning, avloppshantering, gasdistribution och brandskydd har vi en skyldighet att säkerställa leveranser och därmed minimera risken för långsiktiga infrastrukturavbrott.

Vi tar ansvar för våra medarbetares säkerhet och vi har vidtagit alla nödvändiga försiktighetsåtgärder enligt folkhälsomyndigheten i våra anläggningar och kontor för att undvika risken för överföring av viruset.AVK:s

VD och ägare om COVID-19

Niels Aage Kjær skickar ett meddelande till alla:

AVK affärspartners och anställda: "Som ett familjeägt företag har vi starka värderingar, en långsiktig strategi och engagerade medarbetare, och jag är övertygad om att vi kommer att ta oss igenom detta tillsammans ännu starkare än tidigare".

Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy