LÅT OSS GARANTERA RENT VATTEN FÖR ALLA

Vatten

DIN, BS, AWWA, AS, JIS produkter. När vattnet har behandlats i ett reningsverk, kommer det att pumpas till konsumenten via ett brett distributionsnät. Detta nätverk består av olika typer av rörmaterial, vanligtsvis segjärn, PVC, stål eller PE. Ett distributionsnät fungerar vanligtvis vid ett relativt lågt tryck, men vattentrycket kan variera i ett distributionssystem. Trycket behöver bara vara tillräckligt högt så att vattnet når de konsumenter som bor i den högsta nivån i förhållande till pumpstationen. I bergiga områden är fördelningen av nätet uppdelat i tryckzoner vilka är separerade med hjälp av tryckreduceringsstationer, slussventiler och backventiler. AVK erbjuder olika typer av ventiler, brandposter och tillbehör för alla typer av rörmaterial och drifttryck.
Sök produkter
Vår hemsida använder cookies för statistik för att förbättra och ge dig den bästa tjänsten. Gensom att besöka vår hemsida accepterar du vår och tredje part att använda cookies som det är beskrivet i vår Cookie Policy