SVERIGE AB

VÄLKOMMEN TILL AVK SVERIGE AB

AVK Sverige säljer ventiler, brandposter och tillbehör enligt DIN-standarden för vatten, distributionsnät för gas, samt produkter för avloppsrening och brandskydd.

AVK Sverige är en del av AVK-koncernen som är övergripande ansvariga för Europa, Ryssland och Nordafrika.

Med produkter från AVK Sverige kan du förvänta dig kvalitet, tillförlitlighet, funktionalitet och lång livslängd på våra produkter och tjänster.