INDVA -en del av AVK Sverige

AVK har varit i ventilbranschen i mer än 50 år. Allt började 1941 med en mekanisk verkstad i Danmark där man inledningsvis tillverkade slussventiler. AVK är idag en global koncern etablerad i mer än 80 länder via över 100 bolag och erbjuder ett komplett sortiment inom vatten, avlopp, gas och brandskydd. AVK Sverige AB ingår i denna koncern och bildades 2007. 2012 föddes INDVA som en del i AVK Sveriges satsning inom segmentet industriell VA. Sedan 2015 är INDVA en division inom AVK Sverige AB, som ingår i AVK Group.

Ett bolag, 2 divisioner

Vad skiljer AVK Sverige och INDVA åt? Till att börja med så inriktar sig AVK endast mot utvalda grossister medan INDVA inriktar sig även mot slutkund inom Industriell-VA. Enkelt förklarat levererar AVK produkter för montering under jord till grossist och INDVA produkter samt kompletta lösningar för montering ovan mark till VA-entreprenörer runt om i Sverige.

INDVA:s strävan är att tillhandahålla ventillösningar som tillverkats av bolag inom AVK Group men kan även genom trading erbjuda unika lösningar för att möta just dina behov, trading produkter som genomgår omfattande kvalitetskontroller och testas noga av oss i vår egen monteringsverkstad. Med detta kan man garantera produkter med högsta kvalité, funktionalitet och tillförlitlighet.

I vårt showroom i Hässleholm finns delar av vårt breda sortiment för visning

Vi säljer inte enbart produkter, vi säljer kompletta lösningar! 

Företaget är placerat med huvudkontor och lager i Hässleholm. Stor lagerhållning av ventiler och komponenter innebär att man kan tillgodose kunders behov av hög tillgänglighet och en snabb service. 

I egen verkstad har vi möjlighet att montera och testa alla typer av ventillösningar samt göra kundspecifika anpassningar och modifieringar. Vi vill bygga upp en långvarig relation med våra kunder. För oss är detta viktigt då vi utvecklar produkter baserade på värdefull input härifrån. Vi vill leverera lösningar som är till störst mervärde för kunden.

Oavsett små eller stora projekt så kundanpassar vi lösningar som fungerar