AVK hjälper till att tillhandahålla ett säkert vattennät i Sverige

Medborgarna i kommunerna Uppland-Bro och Sigtuna i Sverige kan se fram emot ett tryggare vattennät. Norrvatten tillgodoser kommunen vatten och de har precis startat ett stort projekt för att bygga en ny vattenledning mellan de två kommunerna.

Inför projektet var både Uppland-bro och Sigtuna beroende av en enda vattenledning, vilket gjorde den sårbar för haverier. Den framtida vattenledning gör det möjligt att förse de två kommunerna med vatten från två olika källor, vilket förbättrar leveransprestandan och minimerar skadorna om ett fel på nätet skulle inträffa.

Projektet består av cirka 20 km vattenledning och en 11 km utloppsledning som ska anslutas till vattenlinjen. Det nya vattennätet kommer att bestå av Ø600 mm rörledning med grenar på Ø300 mm rör som ansluter till det kommunala nätet.

Första etappen av projektet, en 3,7 km lång vattenledning som går till Järfälla vattenverk, har initierats och AVK Sverige har levererat dubbelexcentriska vridspjällsventiler, montageboxar och garnityr. Projektet beräknas vara klart under 2018.

Korta fakta om projektet

  • Projektet är i fem steg. Start i Upplands-Bro och avslutning i Sigtuna
  • Mälaren, som är Sveriges tredje största sjö, står för vattnet.
  • Görvälnverket, Norrvattens vattenverk, renar vattnet innan det distribueras till vattennätet.
  • Det är inte bara medborgarna i kommunerna Upplands-Bro och Sigtuna som drar nytta av det nya vattennätet. Flygplatsen i Stockholm, Arlanda flygplats, kan också se fram emot en stabil vattenförsörjning som i slutändan kommer att gynna hela landet.

Parter som deltar i projektet:

  • Norrvatten har initierat projektet
  • Entreprenören är Peab
  • Grossisten är Onninen
  • Leverantör är AVK i Sverige: AVK Sverige AB

Ladda ner

AVK Kopplingar och adaptrar

Se vårt sortiment kopplingar, flänsadaptrar och ändhuvar med enkel installation.