Renare vatten till boende i Katrineholm

Renare vatten till boende i Katrineholm

En omdragning av vattenledningar gav Katrineholmsborna och åtta närliggande städer i Katrineholms kommun renare vatten av högre kvalitet än tidigare.

Det kalla svenska vädret kan försena projekten och det ökar också behovet av kvalitetsprodukter för att klara de kalla väderförhållandena. Trots den långa och hårda vintern under projektet tog det bara ett och ett halvt år från starten av projektet med att bygga ett vattenverk i Forssjö tills de kunde koppla de nya ledningarna till det befintliga systemet och kasta de gamla rörledningarna i Katrineholm.

Försiktighetsåtgärder behövde vidtas för att säkerställa att rörledningsnätet var motståndskraftigt mot frosten. Därför installerades det nya rörledningsnätet, som är cirka 25,5 km, på ett djup av 1,5 meter. Rörledningsnätet täcker ett område från Hulta i väster till Flodafors och Sköldinge i östra Katrineholms kommun.

Vattnet pumpas från en sjö i södra Sverige till lokala dammar där det filtreras genom åsar och levereras till de nya vattenverken för att rengöras och göras drickbart. Härifrån pumpas det drickbara vattnet till rörledningsnätet och vattentornet. Transporten från sjön till vattenverket tar cirka 2-3 månader och detta har stort inflytande på kvaliteten. Den långa färden genom åsarna gör vattnet renare och kallare vilket resulterar i vatten av högre kvalitet.

AVK har levererat slussventiler och Supa Maxi™ kopplingar till rörledningar som går från det nya vattenverk till vattentornet. Vattenverket i Katrineholms kommun, Sörmland Vatten, var mycket imponerade av kvalitén på ventilerna och kopplingarna, särskilt AVKs ganska nya Supa Maxi™ koppling. De var glada att finna att kopplingarna levererades med en monteringsinstruktion som är lätt att förstå och att de är utrustade med lyftöglor och skyddslock vilket gör hanteringen enkel och smidig.

Ett år efter inrättandet av det nya vattenverket och rörledningar fungerar allt fortfarande smidigt. Vattenverket är så nöjda med produkterna och servicen AVK har att ett kontinuerligt samarbete med ett bredare produktprogram har inletts.

Animation

Supa Maxi kopplingar

Animering om applikationen, funktioner och installation av vår universella dragfasta Supa Maxi ™ Serie 63X.

Ladda ner

AVK Vattenförsörjning

Få en fullständig översikt över våra ventiler, brandposter och tillbehör för vattenförsörjning.