Rotebroleden

Trafikverket bygger ut Rotebroleden från två till fyra filer, leden är belägen i Järfälla kommun.

På grund av denna utbyggnad så har Norrvatten varit tvungna att flytta sin ledning, i samband med Trafikverkets projekt så passade även Norrvatten på att förnya resterande ledningar som ej hamnade i konflikt med utbyggnaden. Norrvatten dimensionerade även upp ledningen från DN1000 till DN 1200 samt byter ut material från betong och GAP till stål. Uppdimensionering utförs för att klara av framtida behov. Vi fäller även in tre nya sektioneringsventiler med byxlösningar på sträckan för att underlätta driften framöver samt skapa redundans till abonnenter.

Entreprenaden är indelad i 6 etapper som Norrvatten bekostar och 5 etapper som bekostas av Trafikverket.

Norrvattens etapper har en längd på 3 000 meter och en budget på 140 miljoner. Under denna sträcka så har Norrvatten installerat 14 vridspjällsventiler av dimension DN1000-DN1200, 12 vridspjällsventiler DN300, 5 stycken slussventiler av dimension DN200 samt 2 montageboxar från AVK. I detta projekt har vi även provat en ny avluftare som AVK har levererat. 

– Vi kommer att utvärdera denna avluftare under ett år för att se hur den fungerar under vinterhalvåret. 

Norrvatten tycker att samarbetet med AVK har fungerat mycket bra under detta projekt.

– Det är leverantör som lyssnar och tar till sig förbättringsförslag från oss beställare, säger Johan Wallberg Avdelningschef Projekt och Utredning på Norrvatten.

Ladda ner

AVK Kopplingar och adaptrar

Se vårt sortiment kopplingar, flänsadaptrar och ändhuvar med enkel installation.