AVK Värnar om Vår Miljö och Framtid

Socialt ansvar, hållbarhet och miljömedvetenhet, är viktigt hos oss på AVK. 16-06-2021

I alla delar av världen finns det ett behov av att använda vatten och andra tillgängliga resurser på det mest effektiva sättet. Rent dricksvatten fritt från skadliga bakterier samt säker och effektiv avloppsrening är några av de fördelar du kan dra nytta av när du använder AVK-produkter.

Våra produkter och lösningar bidrar till FN:s hållbara utvecklingsmål genom att säkerställa rent vatten och sanitet, genom att minska vattenavfall, elförbrukning och koldioxidutsläpp och genom att göra avloppsvatten till prisvärd och ren energi. Vi följer också FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och anti-korruption.

AVK är ett ansvarsfullt företag som balanserar ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Vi vill därför dela med oss, vad vi idag gör för att främja miljön, hållbarhet och sociala utmaningar, genom vår AVK Miljö & Hållbarhetsrapport. Du kan ladda ner den nedan.

• Vår verksamhet, aktiviteter, syfte och värderingar.
• Vårt samhällsansvar och hållbarhetspolitik.
• Nyckeltal 2019/2020 – miljödata och socialdata.
• Vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling.
• Innovation och utveckling inom AVK.
• Våra miljö och klimatåtgärder.
• Hållbara material i vår produktion.
• Våra medarbetare och sociala ansvar.
• ISO certifieringar inom kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö.
• Våra partnerskap för hållbar utveckling.
• Leverantörssamarbeten.
• Vår framtida verksamhet och fokusområden.

Ladda ner

AVK Miljö & Hållbarhetsrapport 22/23

Hur vi som företag bidrar till en ansvarsfull och hållbar utveckling.