Avluftningsventiler med hög kapacitet och driftsäker funktion

Säker och effektiv drift av ett vatten/avloppsnät kräver konstant avluftning. Avluftningsventiler är hydromekaniska anordningar, designade att släppa ut luft och avloppsgaser under fyllning, tömning och i drift av rörsystemet.

Att ha luft i rörsystemet kan ge många negativa konsekvenser

  • Minskad flödeskapacitet
  • Tryckvariationer
  • Tryckslag som kan skada rören
  • Torrkörning av pumpar

Att INTE ha luft i rörsystemet kan också ge negativa konsekvenser

  • Undertryck i rörsystemet när man tömmer det för fort.
  • Undertryck/vakuum när pumpen stannar.

För att kunna fylla och tömma ett rörsystem på kort tid samt undvika luftbildning under drift krävs avluftningsventiler.    

Olika modeller, olika egenskaper

AVK har 3 olika huvudgrupper av avluftningsventiler i sitt sortiment. Automatiska avluftningsventiler, luft/vakuumventiler samt kombinerade avluftningsventiler.

Automatiska avluftningsventiler 

är dubbelverkande och både släpper in och ut luft vid tömning/fyllning samt avluftar ett trycksatt rörsystem i drift. In och utsläpp av luft vid fyllning och tömning begränsas dock av öppningens storlek.

Luft/vakuumventiler

har en stor öppning och kan släppa ut och ta in stora mängder luft på kort tid vid exempelvis fyllning och tömning, däremot avluftas ej ett trycksatt system och luften som bildas stannar kvar.

Kombinerade avluftningsventiler 

är en kombination av en luft/vakuumventil som kan släppa ut/in stora mängder luft på kort tid vid fyllning/tömning samt en automatisk avluftningsventil som släpper ut/in luft vid behov i det trycksatta systemet. 

Automatisk avluftningsventil för vatten
Bilden till vänster visar funktionen i AVK:s automatiska avluftningsventil för vatten, serie 701/40. Designen möjliggör in och utsläpp av luft vid fyllning och tömning samtidigt som den klarar att avlufta ett trycksatt system kontinuerligt. En mycket driftsäker funktion tack vare ett rullande membran. 

Kombinerad avluftningsventil för vatten
Kombinationen av en luft/vakuumventil för snabb hantering av stora mängder luft vid tömning och fyllning av ett rörsystem samt en automatisk avluftningsventil för avluftning under tryck är det självklara valet i större anläggning som hanterar stora volymer och där man kan behöva tömma samt fylla systemet snabbt vid exempelvis underhållsarbete.
AVK har flera olika modeller i sitt sortiment i både segjärn samt komposit. BSP-gänga eller flänsad anslutning. 

Kombinerad avluftningsventil för avlopp
Stor area vid fyllning och tömning av rör för snabb avluftning. Dränerar luft och gaser som bildas under drift automatiskt.

Funktioner:
• Stort gap mellan flottör och tätningssystem.
• Lätt att rengöra
• Fjäder kompenserar vid pulserande flöde.
• Dränering av ventil.
• Tillverkad i komposit*
• DN50-DN200, gänga alternativt fläns.
• Stor volym.
• BSB-gänga eller flänsad anslutning.
*varianter i epoxymålat stål samt rostfritt finns.