Stort utbud av manöverdon

Vi erbjuder ett stort utbud av manövreringsmöjligheter. Handratt, växel, pneumatiska och elektriska don. Varje ventil har olika alternativ när det kommer till manövrering eller reglering. Vi skräddarsyr lösningar som passar just dina behov och har ett stort urval av leverantörer.

Kvalitet och tillförlitlighet

För skjutspjäll och slussluckor tillverkar vi egna pneumatiska don. För slussventiler, vridspjäll samt dubbelexcentriska vridspjäll har vi en rad olika leverantörer som förser oss med don av hög kvalitet och tillförlitlighet. 

Kontroll och anpassning

Vi kontrollerar alltid donen innan leverans i vår egen verkstad, vår noggrannhet blir din säkerhet. I vår verkstad både monterar vi samt anpassar ventiler och don för just dina behov innan leverans. Vi säljer inte bara en produkt, vi säljer en lösning som fungerar. 

Stort sortiment för alla behov

  • Linjära elektriska don för reglering av skjutspjäll. Kan levereras med kontrollenhet samt batteribackup.
  • Elektriska flervarvsdon för regrering av flera olika ventiltyper samt slussluckor.
  • Elektriska kvartvarvsdon för reglering av vridspjäll och kulventiler. Finns som ON/OFF eller reglerande.
  • Linjära pneumatiska don för reglering av skjutspjäll och slussventiler. Kan kombineras med induktiva givare och magnetventiler.
  • Pneumatiska kvartvarvsdon. Enkel eller dubbelverkande för vridspjäll och kulventiler. Kan kompletteras med en rad tillbehör.