Reglerventiler kontrollerar flödet

Reglerventiler används för att kontrollera flöde och tryck i ett vattensystem. Varianter finns för tryckreducering, för att bibehålla ett specifikt tryck samt för att kontrollera och reglera flödet. Reglerventiler kan hjälpa till att minimera vattenförlust och bidrar till ett effektivt vattenförsörjningssystem.

En ventil med många möjligheter

Våra reglerventiler finns kan konfigureras för många olika ändamål. Reglering och inställning sker vanligtvis manuellt men reglerventiler kan även ställas in på distans med hjälp av elektriska don. För att välja rätt ventil bör man ta följande punkter i beaktande:

  • Placering av ventil
  • Maximalt flöde
  • Minimum flöde
  • Kontinuerligt flöde
  • Maximalt inloppstryck
  • Minsta inloppstryck
  • Önskat utloppstryck
  • Rörstorlek
Vi hjälper dig med uträkningar samt att välja rätt konfiguration.

Manometer för avläsning av in samt uttryck säljes separat med 0-10 samt 0-16 bars gradering.

Tryckreducerande reglerventiler
En tryckreducerande reglerventil reducerar ett högre inkommande tryck till önskat tryck ut i vattensystemet.

Exempel: (bild till vänster)
Trycket i vattenledningen från vattenverket/pumpstationen är 7-8 bar vilket krävs för att Område A som ligger högt skall få ett korrekt tryck ut i ledningarna. Område B som ligger lägre skulle få alldeles för högt tryck utan åtgärd, därför monteras en reducerande reglerventil som reglerar trycket till 3 bar för boende i området. 

Tryckhållande reglerventiler
En tryckhållande reglerventil reglerar och bibehåller ett valt inloppstryck oberoende av förändringar i inloppsflödet.

Exempel: (bild till väsnster
Vid fyllning av reservoaren kan trycket till konsument minska eller upphöra. En tryckhållande reglerventil ser till att ett minimitryck på 3 bar bibehålls till konsument. 

Ladda ner

AVK Reglerventiler

Lär dig hur reglerventiler kan minska förlorat vatten och få en effektiv och mindre kostsam distribution av vatten.