Brunnar färdiga för nedgrävning

Genom att förlägga utrustning i brunnar ökar man avsevärt livslängd och förenklar åtkomst. Man har även lättare att kunna testa funktion och göra justeringar. Våra partners har det största utbudet av täta specialbrunnar för nedgrävning på marknaden. Beräkningsunderlag, hög säkerhet och snabba leveranser.

Standardlösningar

Brunnar byggs alltid efter kundens önskemål. Dock finns det 3 standardtyper även om innehållet kan se annorlunda ut. Brunnarna levereras färdiga för nedgrävning konfigurerade efter kunds önskemål samt behov.  

Avluftningsbrunn

• Avluftningsventil av hög kvalite
• Dricksvattengodkända material
• Funktionskontroll (om möjligt)
• För avlopp eller dricksvatten

Reglerbrunn

• Tryckreduceringsventiler av högsta kvalitet.
• Inbyggd bypass för nattflöde
• Dricksvattengodkända material
• Enkelt justerbart P2 tryck

Mätar/Avstängningsbrunn

• För flödesmätare DN15-DN600.
• Avstängning både före och efter mätaren.
• Kan förses med tryckgivare
• Enkel att underhålla vid behov.

Funktioner och fördelar
• Levereras färdiga att grävas ner
• Alltid lättåtkomligt
• Brunn i stryktålig och formstabil PP
• Invändig diameter 1000mm (alt 1200, 1500)
• Djup enligt önskemål
• Täta anslutningar*
• Provtryckt från fabrik
• Anslutningar enligt önskemål (PE)
• Stort standardsortiment
• Specialanpassas vid behov
• Godkända enligt ledande certifiering
• Betäckning (Lock) ø 800 (tillval)
• Trådlöst läckagelarm (tillval)
*Förutsätter korrekt installation enligt anvisningar

Kundanpassade lösningar

Bilden ovan till vänster visar en brunn innehållande applikation för vändbart flöde och flödesmätning i båda riktningar. Kombinationen av vridspjäll och klaffbackventiler i motsatta riktningar gör att man kan vända flödesriktningen. Monterade ventiler möjliggör även stängning av flöde från båda riktningar för enkelt underhåll och utbyte av komponenter. Innan flödesmätare monteras en slussventil med fullt genomlopp för korrekt avläsning av flödet.

Självförsörjande och trådlös

Bild ovan till höger och nedan visar en kundanpassad lösning för mätning av flöde, tryck samt temperatur. Informationen skickas trådlöst och elektronisk utrustning drivs av en batteribackup som laddas av solceller monterade på stolpe. Innan och efter flödesmätare har slussventiler monterats för enkelt och smidigt underhåll. En utmärkt lösning för konstant avläsning av information på distans, trots avsaknad av elektricitet och fiber.

Kontakta oss för mer information!

Ladda ner

Brunnar färdiga för nedgrävning

Genom att förlägga utrustning i brunnar ökar man avsevärt livslängd och förenklar åtkomst.